Tietosuoja ja evästeet

Tietosuoja ja evästeet

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Lapuan Kuntopiste Oy
Y-tunnus: 2204069-5
Osoite: Asemakatu
Postinumero: 62100
Postitoimipaikka: Lapua
Puhelinnumero: 0408314862
Sähköpostiosoite: info@lapuankuntopiste.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Lapuan Kuntopiste Oy
Nimi: Juha Haapala
Osoite: Asemakatu 3
Postinumero: 62100
Postitoimipaikka: Lapua
Puhelinnumero: 0407319456
Sähköposti: info@lapuankuntopiste.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Lapuan Kuntopiste Oy
Nimi: Juha Haapala
Osoite: Asemakatu 3
Postinumero: 62100
Postitoimipaikka: Lapua
Puhelinnumero: 0407319456
Sähköposti: info@lapuankuntopiste.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja kulunvalvontaan, asiakkaiden tilausten toimittamiseen sekä asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Emme käytä sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

11. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Haluatko lisätietoja palveluistamme tai aloittaa treenaamisen?

Scroll to Top